Tarieven

Een behandeling duurt in principe een half uur.
Hiervoor is geen verwijzing nodig maar wordt wel aangeraden.
Ik hanteer de volgende marktconforme tarieven:

45,00 Euro – eerste behandeling (met screening of verwijzing)
35,00 Euro – vervolgbehandelingen
55,00 Euro – behandeling aan huis (alleen met verwijzing)
45,00 Euro – vervolgbehandelingen aan huis